Tjänster till bostadsföreningar & andra privatvärdar.

Ekonomisk Förvaltning

-  allt kring löpande fakturahantering

-  hyresavisering med påminnelse

-  ekonomisk uppföljning och rådgivning

Teknisk Förvaltning

- rondering enligt uppgjort schema

- övervakning och optimering av

  fastighetsautomation

- projektledning av renoveringsprojekt

Övrigt

- hjälp med hemsida och exponering

  på sociala medier.

Markskötsel av utomhus miljö

- gräsklippning

- snöröjning

- hålla rent och snyggt i närmiljön

Felanmälan för hyresgäster 

 - via telefon, internet eller hemsida

Förmedling av lägenheter

 

Förmedling av lägenheterna sker via intern kö & via bostadsförmedlingen i Stockholm

bostad.stockholm.se

Kontakta oss för offert